Priştina Şehri

KosovaCumhuriyeti’nin başkenti Priştina Şehridir. Aynı zamanda Kosova’nın en büyük şehridir. Cumhuriyet sınırlarının doğusunda, kuzeydoğusundaki GolyakDağları’nıneteklerindebulunmaktadır. Priştina şehri sadece Kosova’nınbaşkenti değil aynı zamanda geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’nun da idari merkezi haline gelmiş bir şehirdi. OsmanlıDevleti’ninKosova’dakiidari ve siyasi merkezi olarak görülmekteydi.

Bu nedenle şehir İslamiyapıya kavuşmuştur. Kosova Cumhuriyeti kurulduktan sonra da Priştina şehri merkeziözelliklerini kaybetmemiştir. Cumhuriyet kazanıldıktan sonra öncelikle başkent için yollarıgenişletmeye ve geliştirmeye başlamışlardır. Şehirdeki binalar tadilat ile veya yeniden yapılanma ile modern bir görüntü halini almış durumdadır.

Kosova şehirleri bir taşıta gerek kalmadan veya da trafikstresi çekmeden dolaşabilecek kadar rahat ulaşım imkânları sunmaktadır. Şehrinnüfusu 200.000 civarında olmakla beraber nüfusuoluşturan etnik gruplar ise; Arnavut, Türk ve Sırplardır. Şehirde gezilirken dikkati en çok çeken nokta ise etraftaki tüm tabela ve levhaların 3dilde de yazılıyor olmasıdır.

Priştina Nüfusu

Nüfusun %70’e yakını Türkçe bilmekte olduğundan Kosova’ya giden bir Türk orada yaşamaktahiç zorluk çekmemektedir. Kosova halkı misafirperver ve sıcakkanlı insanlardır. Türkmisafirlerede ayrıca sempati duyup her konuda onlara yardımcı olmaktadırlar.

Özellikle de Kosovalılar ülkelerine üniversiteeğitimi için gelen öğrencilerimisafir gibi değil o ülkenin insanıymış gibi görüp o şekilde davranmaktadırlar. Sıcak ve samimi davranışları ve dilleredestan olmuş yemekleriöğrencilere sunmaktan mutluluk duyarlar.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla!Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!