Kosova Ekonomisi

Kosova ekonomisi sınırlı olmakla beraber hizmet sektörü ve ticaret ağırlıklı olmak üzere sanayi sektörü de etkindir ancak son dönemlerde sanayi 1999 öncesine göre oldukça düşüş göstermiştir. Kosovayeraltı kaynakları açısından zengindir. Sınaînin yeteri kadar gelişememesinin sebebi enerji sektöründe yaşanan teknik ve finansal sorunlardır. Genel olarak yurtdışında çalışanlar özellikle Almanya ve İsviçre’deki yerleşik Kosovalılarmilli gelirin % 30’unu göndermiş oldukları dövizler ile oluşturmaktadır. 1.900 Euro kişi başına düşen milli gelirdir. Enflasyon oranı %2,2 olmasına rağmen işsizlik %39-41’dir.

Kosova’ya son dönemlerde yapılan yabancı yatırım 2011 yılında oldukça artış göstererek yaklaşık 300 milyon Euro’nun üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yatırım yapan ülkeler arasında Almanya, İtalyaSlovenya ve İsviçre gelmektedir. Kosova’yaTürkiye’nin de yapmış olduğu yatırımmiktarıyaklaşık 250 milyon Euro olup, müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün ülkeye olan toplam yatırımı 800 milyonEuro’dur.

Kosova’da Ekonomik Veriler

Son dönem verilerine göre Kosova’nın ihracatında ortalama %50 oran ile AB üyesi ülkeler en fazla paya sahiptir, ithalatta Merkezi Avrupa SerbestTicaretAnlaşmasıülkeleri ile AB ülkeleri en büyük paya sahiptir.

Kosovalılaryatırım için dış kredi bulmak zorunda kalmaktadırlar. Kosova bağımsızlığını yeni kazanman bir ülke olmasından ve uluslararası ilişkileri henüz çok yeni olduğundan, yapılan işbirliği anlaşmalarında yabancı ülke yatırımcıları neredeyse Kosovalı firmalardan çok daha fazla avantaj sağladıkları için bölgeye olan ilgi yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla!Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!